เทคนิคการออกแบบด้วยโปรแกรม Rhinoceros 3D Modeling (สำหรับงาน Jewellry)

เทคนิคการออกแบบด้วยโปรแกรม Rhinoceros 3D Modeling (สำหรับงาน Jewellry)

โปรแกรม Rhinoceros เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อขึ้นรูป Model โดยเฉพาะ จึงมีรูปแบบหลากหลายใช้งานสะดวกและรวดเร็ว โปรแกรม Rhino มีความแม่นยำสูง จึงนิยมออกแบบ Product ขึ้น Model หล่อรูปแบบต่างๆเข้าเครื่องจักรหรือแม้แต่ออกแบบงานด้าน Jewellry ก็เป็นที่นิยมอย่างมากเรียนรู้ตั้งแต่ Basic จนถึงระดับสูงโดยละเอียด

พื้นฐานผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐาน SketchUp เบื้องต้นมาพอสมควร

เหมาะสำหรับ : สถาปนิก, มัณฑนากร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาในการอบรม :  20 ชั่วโมง อบรมวันจันทร์-ศุกร์ (อาทิตย์ละ 2-3 วัน) เวลา 18:00-20:00 น. (10 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร

ครั้งที่ 1

Viewports All Set
 • Creating Curves II

ครั้งที่ 2

 • Modeling In Rhino
 • Working with Curves

ครั้งที่ 3

 • Basic Tools
 • Object Snap
 • Working with Primitives

ครั้งที่ 4

 • Curve & Surface I
 • Standard Commands

ครั้งที่ 5

 • Curve & Surface II
 • Previewing Your Work

ครั้งที่ 6

 • Solid & Surface Tools
 • Creating Curves I

ครั้งที่ 7

 • Meshes & Render
 • Advance NURBS Modeling
 • CG Workshop : Toy

ครั้งที่ 8

 • Meshes Techniques
 • CG Workshop : Jewellery

ครั้งที่ 9

 • CG Workshop : Product from Original

ครั้งที่ 10

 • CG Workshop : Advance Model

หมายเหตุ : การเีรียนจะมีแบบฝึกหัดให้ทำในชั่วโมง และมีการบ้านให้ฝึก และส่งงานในครั้งถัดไป มีเอกสารประกอบการเรียน

วิทยากร (Lecturers) :  อาจารย์ศศิธร ขำฤทธิ์ (มีผู้ช่วย 1 ท่าน)

ปัจจุบัน : สถาปนิก ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสถาบันส่งเสริมการออกแบบและกราฟฟิคนานาชาติ Conceptdee

ค่าอบรม :  ท่านละ 7,000 บาท
สถานที่อบรม :   

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :


เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com/

โฆษณา

ให้ความเห็น

Plugin for SketchUp with Vray

Plugin for SketchUp with Vray
Vray เป็น Renderer ตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มความนิยมในการใช้งาน Vray มากขึ้นเรื่อยๆ คอร์สนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการจัดแสงในงาน Interior & Exterior ให้มีความสวยงาม เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ที่อบรมคอร์สนี้ ควรมีพื้นฐาน SketchUp เบื้องต้นมาก่อนพอสมควร เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับในคอร์สนี้ เราจะอธิบายถึงวิธีการ ทำงาน ของ Vray และการใช้งานจริงของ Vray ในลักษณะต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปในงานทางด้านสถาปัตยกรรม ลองดูภาพตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างงานที่ขึ้นจาก SketchUp เพียวๆ กับที่ render ด้วย Vray ดูสิ แล้วคุณจะเห็นถึงความแตกต่างในชิ้นงาน แล้วลองชั่งใจดูนะว่า Vray มันน่าศึกษาเรียนรู้ขนาดไหน…..

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
มีพื้นฐาน SketchUp เบื้องต้นมาพอสมควร

เหมาะสำหรับ :
สถาปนิก, มัณฑนากร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาในการอบรม :
16 ชั่วโมง อบรมวันจันทร์-ศุกร์ (อาทิตย์ละ 2-3 วัน)เวลา 18:00-20:00 น. (8 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง)


เนื้อหาหลักสูตร

ครั้งที่ 1

 • ทำความรู้จักกับ vray
 • คุณสมบัติพื้นฐาน ลักษณะระบบการทำงานของโปรแกรม
 • หน้าตาของโปรแกรมทั่วไป
 • สอนเรื่องการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการ Render

ครั้งที่ 2

 • อธิบายเรื่อง การใส่ Material
 • การใส่สีทั่วไปผ่าน Su
 • การใส่สีผ่าน หน้าต่าง Material
 • การทำ Link Material
 • Effect ต่าง ๆ
 • การทำ Reflect
 • การทำ Refract
 • การทำ Bump
 • การทำ Emmessive
 • การทำ Displacement
 • การทำ Opacity

ครั้งที่ 3

 • เทคนิกการทำ Material ต่าง ๆ
 • กระจกใส
 • กระจกสี
 • เหล็ก
 • โครเมี่ยม
 • น้ำ
 • หลังคา
 • หญ้า
 • ผิวไม้
 • ผ้า

ครั้งที่ 4

 • อธิบายเรื่องกล้อง Standard Cam
 • Physical Cam
 • การระบุตำแหน่งกล้องผ่าน Standard Cam
 • การทำชัดลึกชัดตื้น
 • อธิบายความสัมพันธ์กับแสง ทั้ง ธรรมชาติ และประดิษฐ์
 • อธิบายเรื่องการใส่แสง GI
 • แสงตอนกลางคืน แสงตอนกลางวัน
 • แสงประดิษฐ์
 • Regtangular Omni
 • แบบฝึกหัด

ครั้งที่ 5

 • อธิบายการตั้งค่าต่าง ๆ ในการ Render
 • ทดลองการ Render ด้วยค่าต่าง ๆ ไปด้วย
 • Colormaping ต่าง ๆ
 • Antialiasing ต่าง ๆ
 • ค่า Vray Sun ในช่วงเวลาต่าง ๆ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ

ครั้งที่ 6

 • อธิบายค่าต่าง ๆ ในการ Render อีกรอบ- การปรับความละเอียดของภาพผ่าน Image Sampler
 • การปรับความละเอียดของแสงผ่าน Indirec Illumination>>>> Irradiance Ligthcache QMC photonMap
 • เทคนิคการเก็บค่าแสง

ครั้งที่ 7

 • สอนทำ Interior ใส่ Matrial ในงาน แล้วจัดแสงภายใน

ครั้งที่ 8

 • สอนการทำ Exterior – การใช้ Photoshop ช่วยในการตัดต่อภาพ

หมายเหตุ : การเีรียนจะมีแบบฝึกหัดให้ทำในชั่วโมง และมีการบ้านให้ฝึก และส่งงานในครั้งถัดไป มีเอกสารประกอบการเรียน

วิทยากร (Lecturers) :
อาจารย์ศศิธร ขำฤทธิ์ (มีผู้ช่วย 1 ท่าน)

ปัจจุบัน : สถาปนิก ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสถาบันส่งเสริมการออกแบบและกราฟฟิคนานาชาติ Conceptdee

ค่าอบรม :
ท่านละ 5,000 บาท
สถานที่อบรม :

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com/

ให้ความเห็น

3D for Architecture & Interior with SketchUp 5

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp 5 ซึ่งเป็น Software ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนี้ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบ 2 มิติเป็นโครงร่าง, การเปลี่ยนเป็นชิ้นงาน 3 มิติ, การแก้ไขปรับแต่งชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว, การกำหนดพื้นผิวให้กับงาน, การสร้างชิ้นงานเป็น component เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ นำกลับมาใช้งานต่อไป, การกำหนดแสงเงาซึ่งเปรียบเทียบจากแสงอาทิตย์, การนำ file งาน 2 มิติ จาก AutoCAD เข้ามาใช้เป็นโครงร่าง, การ Export งาน 3 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น 3DS MAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงานสามมิติขั้นสูง, การนำเสนอผลงานในรูปแบบทั้งภาพนิ่ง, slideshow และ animation
 
พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
Window,มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมมาบ้าง
เหมาะสำหรับ :
สถาปนิก, มัณฑนากร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์

Software ที่ใช้ในการอบรม :
SketchUp 5

ระยะเวลาในการอบรม :
24.30 ชั่วโมง อบรมทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17:00-20:00 น.(7 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง )

เนื้อหาหลักสูตร
ครั้งที่ 1 ทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp และ คำสั่งพื้นฐาน

 • ทำความรู้จักกับหน้าจอ และกลุ่มเครื่องมือต่างๆ
 • ทำความเข้าใจ การอ่านค่า Axes
 • การปรับเปลี่ยนมุมมองในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • การใช้อุปกรณ์ Line, Circle, Polygon, Rectangle, Freehand เพื่อวาดชิ้นงานในรูปแบบ 2 มิติ
 • การใช้คำสั่ง push/pull เพื่อยืด-หด ชิ้นงาน
 • การใช้คำสั่ง Zoom เพื่อปรับมุมมองให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • การเลือกวัตถุในแบบต่าง
 • การใช้คำสั่ง eraser เพื่อการแก้ไข
 • เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในแบบต่างๆ
 • การตั้งค่า unit และ template
 • กำหนดรูปแบบการแสดงภาพในแบบต่างๆ
 • การอ่านค่า Point Inferenceเพื่อช่วยในการทำงาน
ครั้งที่ 2 ชุดคำสั่งเพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน

 

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com/

 • การใช้คำสั่งในการแก้ไขดัดแปลง Move, Rotate และการคัดลอกวัตถุ
 • การสร้างเส้นโค้ง Arc
 • การใช้คำสั่ง Tape measure เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน
 • สร้างเส้นคู่ขนาน Offset
 • การพลิกกลับหน้าของชิ้นงาน
 • กำหนดพื้นผิวให้กับชิ้นงาน และการแก้ไข
 • จัดระเบียบชิ้นงานโดยการ Group
 • การแตกชิ้นงานด้วยคำสั่ง Explode
 • ย่อ-ขยายชิ้นงานด้วยคำสั่ง Scale
 • กำหนดคีย์ลัดเพื่อความสะดวกในการทำงาน

ครั้งที่ 3 ฺ การสร้างกลุ่มงาน Component

 • การยืดวัตถุไปตามเส้นทางที่กำหนด
 • การซ่อนเส้น และ ยกเลิกการซ่อนเส้น
 • การสร้างเส้นที่เกิดจากการตัดกันของชิ้นงาน
 • สร้างกลุ่มงาน Component
 • การควบคุมและใช้งาน Component

ครั้งที่ 4 การนำไฟล์งานแบบอื่นเข้ามาใช้ พร้อมทั้งใส่รายละเอียด

 • การนำไฟล์งานจาก AutoCAD เข้ามาใช้เป็นแบบร่าง
 • สร้างชั้นงาน หรือ Layers
 • กำหนดค่าแสงเงา
 • กำหนดสีเส้นขอบ และ background
 • การใส่อุปกรณ์ Dimension
 • กำหนดค่าต่างๆของ Dimension
 • สร้างตัวหนังสือในแบบต่างๆ
 • การใช้อุปกรณ์ sectionแสดงด้านตัด

ครั้งที่ 5 Workshop เพื่อสร้างชิ้นงานที่สมบูรณ์

 • Workshopสร้างชิ้นงานใส่รายละเอียด

ครั้งที่ 6 การสร้างงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และ การจัดมุมมอง

 • การสร้างระนาบจากเส้นโครงร่างแบบ Contour
 • การสร้างระนาบแบบgrid และแก้ไข
 • การเตรียมพื้นผิวสำหรับวางชิ้นงาน
 • การลอกเส้นลงบนพื้นผิว contour
 • การนำfile ภาพเข้ามาในงาน
 • สร้าง component แบบ 2 มิติ
 • การห่อหุ้มชิ้นงานด้วยภาพ
 • จัดวางตำแหน่งภาพ
 • ใช้ Plug in ในการสร้างพื้นผิว
 • จัดวางมุมมองของกล้อง
 • กำหนดลักษณะการมอง

ครั้งที่ 7 สร้างรูปแบบการนำเสนอของงาน และนำไฟล์ไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ

 • การสร้างหน้าเพื่อใช้ในการนำเสนองาน
 • การควบคุมหน้าต่างๆ
 • การ update ข้อมูลในแต่ละหน้า ,การสร้าง Slide show
 • การกำหนดค่าในแบบต่างๆในการพิมพ์
 • สร้างงานสำหรับ Export ไปโปรแกรม AutoCAD และ 3D MAX
 • สร้างงานเป็นไฟล์ รูปภาพ
 • สร้างงานเป็นภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ : การเีรียนจะมีแบบฝึกหัดให้ทำในชั่วโมง และมีการบ้านให้ฝึก และส่งงานในครั้งถัดไป มีเอกสารประกอบการเรียน

วิทยากร (Lecturers) :
อาจารย์ศศิธร ขำฤทธิ์ (มีผู้ช่วย 1 ท่าน)

ปัจจุบัน : สถาปนิก ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสถาบันส่งเสริมการออกแบบและกราฟฟิคนานาชาติ Conceptdee

ค่าอบรม :
ท่านละ 8,000 บาท
สถานที่อบรม :

ให้ความเห็น

Autodesk Maya 2008 – Advanced Course


หลักสูตร PGD21 : Autodesk Maya 2008 – Advanced Course

โปรแกรม Maya เป็นโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ และงาน 3D Animation ที่มีผลงานระดับโลกมากมายหลายชิ้นด้วยกัน เป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้งานเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เพราะความสามารถที่ครบถ้วนในตัว Maya ที่ตอบสนองการทำงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างโมเดล 3 มิติ, การกำหนดพื้นผิว, จัดแสงเงาและกล้อง รวมไปถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการสร้าง Special Effect ซึ่งทำให้ผลงานที่ได้ดูมีชีวิตขึ้นมาจริง ๆ อย่างน่าประทับใจ

สำหรับหลักสูตรระดับสูงนี้ ได้อธิบายถึงการทำงานในระดับสูงที่สามารถนำไปสร้างผลงาน 3 มิติ จนไปถึงการทำงานแอนิเมชั่น การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว การใช้ After Effect Program ได้

ระยะเวลาในการอบรม :
36 ชั่วโมง อบรมทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17:00-20:00 น.(12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง )

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

Autodesk Maya 2008 – Basic Course

หลักสูตร PGD20 : Autodesk Maya 2008 – Basic Course
โปรแกรม Maya เป็นโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ และงาน 3D Animation ที่มีผลงานระดับโลกมากมายหลายชิ้นด้วยกัน เป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้งานเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เพราะความสามารถที่ครบถ้วนในตัว Maya ที่ตอบสนองการทำงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างโมเดล 3 มิติ, การกำหนดพื้นผิว, จัดแสงเงาและกล้อง รวมไปถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการสร้าง Special Effect ซึ่งทำให้ผลงานที่ได้ดูมีชีวิตขึ้นมาจริง ๆ อย่างน่าประทับใจ

สำหรับหลักสูตรเบื้องต้นนี้ ได้อธิบายถึงการทำงานโดยครอบคลุมตั้งแต่วิธีการควบคุมโปรแกรมเบื้องต้น จนไปถึงการทำงานแอนิเมชั่นอย่างง่าย ๆ เพื่อใช้งานตามสื่อต่าง ๆ ได้

ระยะเวลาในการอบรม :
24 ชั่วโมง อบรมทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17:00-20:00 น. (8 ครั้ง)

เนื้อหาหลักสูตร

ครั้งที่ 1
Introduction รู้จักกับหน้าตา, เครื่องมือการใช้งาน และความสามารถในการทำงานของโปรแกรม 

ครั้งที่ 2
Model เรียนรู้การขึ้นรูปวัตถุง่าย ๆ ครั้งที่ 1
 
ครั้งที่ 3
Model เรียนรู้การขึ้นรูปวัตถุง่าย ๆ ครั้งที่ 2
 
ครั้งที่ 4
Animate Model & Camera, Dynamics เรียนรู้การทำการเคลื่อนไหว และการใช้กล้อง และไดนามิกส์แบบง่าย ๆ
 
ครั้งที่ 5
SLR (Shading, Lighting, Rendering) เรียนรู้การทำพื้นผิวของวัตถุ, การจัดแสง
และการประมวลผลครั้งที่ 1

ครั้งที่ 6
SLR (Shading, Lighting, Rendering) เรียนรู้การทำพื้นผิวของวัตถุ, การจัดแสง

และการประมวลผล ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 7
SLR (Shading, Lighting, Rendering) เรียนรู้การทำพื้นผิวของวัตถุ, การจัดแสง
และการประมวลผล ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 8
Composition เรียนรู้การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

หมายเหตุ : การเีรียนจะมีแบบฝึกหัดให้ทำในชั่วโมง และมีการบ้านให้ฝึก และส่งงานในครั้งถัดไป มีเอกสารประกอบการเรียน

วิทยากร (Lecturers) :
อาจารย์สุภณ ทองผาสุข

ปัจจุบัน : ประกอบอาชีพอิสระ ด้าน Computer Graphic ผลงานล่าสุด ทำงาน Presentation Toilet Water 3D Animation ของบริษัทจำหน่ายสุขภัณฑ์ KOHLER

อาจารย์ลาวัณย์ น้อยหลุบเลา

ปัจจุบัน : ประกอบอาชีพอิสระ ด้าน Computer Graphic ผลงานล่าสุด ทำงาน Presentation Toilet Water 3D Animation ของบริษัทจำหน่ายสุขภัณฑ์ KOHLER

ค่าอบรม :
ท่านละ 8,000 บาท
สถานที่อบรม :

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com/

ให้ความเห็น

การใช้โปรแกรม FormZ – Basic Course

โปรแกรม FormZ เป็นโปรแกรมสำหรับงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ ทำง่าย เร็ว เครื่องไม่อืด ไม่ต้องใช้เครื่องแรง ๆ ก็ขึ้นรูปได้โดย สามารถถอดชิ้นงานออกมาเป็นแบบพรีเซ็นต์แบบ 3 มิติ ได้
FormZ เป็นโปรแกรมที่ง่ายการขึ้นรูปทางสถาปัตยกรรม เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานโปรแกรมใดๆ สามารถทำโปรเจคเสร็จเป็นภายใน 5 ครั้งที่เรียน ปัจจุบันในต่างประเทสได้รับความคิดนิยม จนพัฒนาถึงเวอร์ชั่น 6.0 แล้วเรียนรู้เทคโนโลยีแนวทางการออกแบบด้วยโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อพัฒนางานออกแบบแสดงแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เผยเทคนิคและเคล็ดลับการสร้างโมเดลสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน โปรแกรม FormZ RenderZone การสร้างโมเดลที่ประหยัดเวลาและแก้ไขสะดวกรวดเร็ว เพื่อใช้กับ formZ เรียนรู้และ เข้าใจแนวทางการใช้ Materials & Lighting ในโปรแกรม formZ เพื่อให้งานดูสมจริง

ระยะเวลาในการอบรม :
20 ชั่วโมง อบรมทุกวันอังคาร, ศุกร์ เวลา 18:00-20:00 น. (10 ครั้ง)

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

Autodesk 3ds Max / Viz for Arhcitecture


หลักสูตรนี้เป็นการนำโปรแกรม Autodesk Viz มาช่วยในการออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ฯลฯ เนื่องจากในสภาพการณ์ปัจจุบัน ได้มีการนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนช่วยในการออกแบบอย่างแพร่หลาย ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักออกแบบทั้งหลาย

โปรแกรมนี้ใช้ในการสร้างงาน 3 มิติ โดยดึงจินตนาการจากสมองมาสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการนำเสนอให้เห็นภาพจริง ๆ ตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้โปรแกรม 3D Studio MAX และ Autodesk VIZ ซึ่งเป็น Software 3 มิติ ที่มีผู้นิยมมากที่สุดในวงการงานออกแบบทุกสาขา และมีผู้ใช้และนิยมมากที่สุดในโลก เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงานแบบ 3 มิติ ตั้งแต่ขั้น Conceptual Design ไปจนถึงการทำ Final Presentation

ระยะเวลาในการอบรม :
16 ชั่วโมง อบรมทุกวันอังคาร, ศุกร์ เวลา 18:00-20:00 น. (8 ครั้ง)

เนื้อหาหลักสูตร

ครั้งที่ 1

 • Interface Setting
 • Save,Save As,Open,Open Recent
 • Grid & Snap Setting
 • UI,Preferences
 • Select,Move,Rotate,Scale
 • Standard & Extended Primitives
 • Select by Name
 • Select Filter
 • Hide & Freeze Parameters
 • Isolate Mode- Boolean
 • Miror,Aligh
 • Group,Ungroup
 • เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับ Sub
 • Object ใน Editable Spline และ Editable Poly
 • การขึ้น Door + Window ด้วย Low Polygon

ครั้งที่ 2

 • เรียนรู้ และทำความเข้าใจหลักในการใช้งานคำสั่ง Cope ทั้ง 3 แบบ (Copy, Instant, Reference)
 • เรียนรู้วิธีการนำไฟล์งาน Autocad Import เข้ามาใช้ในโปรแกรม 3D Max ให้มีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้วิธีในการขึ้น Exterior Scence ในรูปแบบต่างๆ (บ้าน,อพาทเมนต์,แมนชั่น และอาคารสูง)
 • เรียนรู้ Parameters ต่างๆ ของกล้อง
 • Workshop ครั้งที่ 1 (สร้างโมเดลบ้าน 2 ชั้น)
 • การ Achieve ไฟล์เพื่อนำไปใช้งานเครื่องอื่น

Homework (สัปดาห์ที่ 1)

 • ประตู-หน้าต่างทุกแบบที่สอนไป
 • การทำ Truss ด้วยคำสั่งLattice
 • กลับไปทบทวนการขึ้น Exterior ที่สอนไปใน Workshop ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 3
 • Workshop ครั้งที่ 1 (เก็บรายละเอียด)
 • เรียนรู้วิธีการสร้างหลังคา

ครั้งที่ 4

 • เรียนรู้วิธีการสร้างครอบสันหลังคา
 • การสร้างสภาพภูมิประเทศแบบเนินเขา (Contour)Homework ( สัปดาห์ที่ 2 )
 • ส่งงาน Workshop ครั้งที่ 1 ให้เสร็จ และสมบูรณ์ (ตัวอาคาร + หลังคา + ครอบสัน)
 • ทบทวนเรื่องการสร้าง Contour

ครั้งที่ 5

 • เรียนรู้ และทำความเข้าใจหลักในการขึ้น Interior Scence
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Merge , Import และปรับแต่งโมเดลสำเร็จรูป เพื่อนำมาใช้งาน
 • เรียนรู้การสร้างแจกัน , ขวดน้ำ , แก้ว ด้วยคำสั่ง Lathe- เรียนรู้การสร้างความหนาของพื้นผิวด้วยคำสั่ง Shell
 • เรียนรู้การสร้างบัวพื้น + ผนัง และฝ้าเพดานด้วยคำสั่ง Bevel Profile
 • เรียนรู้การใส่ Environment Background ในงาน – Workshop ครั้งที่ 2 (สร้างห้องภายใน)

ครั้งที่ 6 (การปรับแมททีเรียลเพื่อใช้งานจริง)

 • การสร้าง Downlight และการใช้ไฟ IES
 • เรียนรู้ และทำความเข้าใจในการ
  Homework (สัปดาห์ที่ 3)
 • ส่งงาน Workshop ครั้งที่ 2 ให้เสร็จ และสมบูรณ์
 • การสร้างม่าน Roman Blind
 • การใส่ Environment Background อีกรูปแบบนึง
 • การใส่ Material แบบ Tile – การสร้างหมอน

ครั้งที่ 7

 • หลักในการจัดแสงภายนอกเบื้องต้น
 • เรียนรู้ และทำความเข้าใจ Render Parameters

ครั้งที่ 8

 • หลักในการจัดแสงภายในเบื้องต้น- Photoshop Retouch เบื้องต้น

วิทยากร (Lecturers) :

อาจารย์ศศิธร ขำฤทธิ์

ปัจจุบัน : สถาปนิก ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสถาบันส่งเสริมการออกแบบและกราฟฟิคนานาชาติ Conceptdee

ค่าอบรม :
ท่านละ 7,000 บาท
สถานที่อบรม :

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com/

ให้ความเห็น

Older Posts »