Autodesk 3ds Max for Architecture – Basic Course

PGD01 Autodesk 3ds Max for Architecture – Basic Course


หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา การสร้างงาน 3 มิติ โดยดึงจินตนาการจากสมองมาสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการนำเสนอให้เห็นภาพเสมือนจริงตามที่ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม 3ds Max9 ซึ่งเป็น Software 3 มิติ ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดในวงการงานออกแบบทุกสาขา เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Architecture, Product Design, Furniture Design, Interior Design, Exhibition Design, Graphic Design ตั้งแต่ขั้น Conceptual Design ไปจนถึงการทำ Final 3D Presentation เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบโดยเฉพาะ

ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการสร้างงาน 3 มิติ เพื่อนำวิธีคิดอย่างเป็นระบบมาดัดแปลง และประยุกต์ให้เข้ากับวัตถุที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเจาะลึกด้านการขึ้น Model เพื่อใช้ประกอบงานด้านออกแบบ อีกทั้งมีการนำ File AutoCAD ที่เป็นงานด้านเขียนแบบ 2 มิติ มาใช้ร่วม เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการกำหนดวัสดุพื้นผิวในรูปแบบต่าง ๆ ให้สมจริง, การจัดแสงในบรรยากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวัน และกลางคืน พร้อมกับการจำลอง แสงประดิษฐ์ จากค่าของ IES File, การกำหนดมุมกล้อง เพื่อให้เกิดมุมมองที่น่าสนใจและเหมาะสม รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม จนถึงขั้นตอนการ Out Put Final Render เป็นทั้งภาพนิ่ง, Panorama 360º, Walk through Animation และ มีการทำ Workshop in Class เพื่อ Comment งานและดูแลปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนองาน 3D ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสถาปนิกและผู้ที่ทำงานด้าน 3D Visualizer ซึ่งเป็นผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยตรง ด้วยการนำเสนองานออกแบบเป็น 3 มิติ เพื่อสื่อความคิดที่ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านจะได้เข้าใจถึงกระบวนการและเทคนิคต่างๆ เพื่อนำเสนองานที่ท่านออกแบบได้อย่างดี

ผลจากการเรียนรู้

 • สามารถใช้โปรแกรม 3ds Max เพื่องานในระดับเบื้องต้น
 • รู้ถึงประสบการณ์จริงในการใช้งาน โปรแกรม 3ds Max เพื่องานออกแบบต่างๆ

ข้อบังคับพื้นฐานก่อนเรียน :

 • สามารถใช้โปรแกรมบนระบ Windows ทั่วไปได้ และ Internet Explorer

เมื่อจบการอบรบหลักสูตรนี้จะมีความสามารถในการทำงานดังนี้

 • เข้าใจพื้นฐานการใช้โปรแกรมสร้างานสามมิติเพื่องานออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • เข้าใจถึงหลักการจัดแสงเพื่องานออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • เข้าใจหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อการนำเสนองาน
 • สามารถสร้างงานภาพสามมิติได้อย่างสมบูรณ์

เหมาะสำหรับ :

ท่านที่ต้องการเป็น 3D Visualizer, 3D Animator, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร, Web Designer, Multimedia, Product Designer, นักเรียน, นักศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจด้านออกแบบ และสถาปัตยกรรม

ระยะเวลาในการอบรม :

อบรม 30 ชั่วโมง ท่านสามารถเลือกวันเวลาได้ดังนี้

– อบรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18:00-20:00 น. (15 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง)
– อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00-16:00 น. (6 ครั้ง ๆ ละ 6 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1-2 (Modeling Class)

 • ประวัติของโปรแกรม 3ds Max และรายละเอียดของเครื่องมือต่างๆ ในกาสร้างโมเดลสามมิติ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพลีกอน ชนิดของโพลีกอนในงานสามมิติ
 • วิธีการสร้างโมเดลสามมิติในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างโมเดลโดยวิธี Edit Polygon และ Splines พร้อมกับการแก้ไขโมเดลต่างๆ วันที่ 3 (Texture Class)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในการใส่พื้นผิว (texture) ให้กับโมเดลและการปรับค่าต่างๆให้กับพื้นผิว
 • การใส่พื้นผิวในรูปแบบต่างๆ เช่น Material Maping และการปรับค่า UV Map (Animation Class)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอนิเมชั่น ความเป็นมาของงานคอมพิวเตอร์อนิเมชั่น
 • การ Set up Character และการ Animate Character ในฉาก
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการสร้างแอนิเมชั่น การกำหนดคีย์เฟรมต่างๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือกล้อง ชนิดของกล้อง ในโปรแกรม 3ds Max วันที่ 4 (Lighting Class)
 • หลักการของแสงสี ชนิดของแสงในธรรมชาติ
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ Lights และชนิด คุณสมบัติ ของดวงไฟ ต่างๆ ในโปรแกรม 3ds Max
 • หลักการจัดแสงในฉากระดับขั้นต้น (Rendering Class)
 • การประมวลผลภาพ ออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานจริง วันที่ 5 การสร้าง Presentation เป็นของตัวเอง (Work Shop)
 • การสร้างโมเดล (Modeling)
 • การใส่พื้นผิว (Texture)
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
 • การจัดแสง (Lighting)
 • การประมวลผลภาพ (Rendering) วันที่ 6 ดูงานจริง ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Motion Capture ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีผลงานเรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วิทยากร (Lecturers) :

อาจารย์ไชยวัฒน์ วงศกรวณิชชา ปัจจุบัน : อาร์ต ไดเร็คเตอร์ บริษัท พิคเจอร์ เซล จำกัด ผ่านการเป็นผู้ช่วยสอน 3dsmax และ Photoshop, Ittustrator จาก Arena Multimedia (USA.)

ค่าอบรม :
ท่านละ 8,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 9,095 บาท

สำรองที่นั่งวันนี้ เหลือเพียงท่านละ 8,000 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 8,560 บาท

สถานที่อบรม :
ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์


สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :

เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494

อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com

เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: