Autodesk 3Ds Max for Animation and Video Editing

หลักสูตรการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ งานตัดต่อวีดีโอลำดับภาพและเอ็ฟเฟ็คร่วมกับ งานวีดีโอทั้งภาพและเสียง เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานและฝึกทักษะจากการสร้างงานจริง

แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. นักสร้างภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว (Animator)
 2. ช่างตัดต่อวีดีโอ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ โฆษณา ประจำห้องตัดต่อ สตูดิโอ สถานีโทรทัศน์
 3. ช่างภาพตากล้องที่ต้องการตัดต่องานวีดีโอจากกล้องเอง
 4. ผู้กำกับรายการที่ต้องการลำดับภาพเอง
 5. เอนิเมเตอร์ (นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว)ประจำสตูดิโอโปรดักชั่นเฮาส์บริษัทผลิตเกมส์
 6. นักออกแบบกราฟิก งานสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์
Software ที่ใช้ในการเรียน :
3ds Max 9, Premiere Pro
เหมาะสำหรับ :
ท่านที่ต้องการเป็น 3D Visualizer, 3D Animator, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร, Web Designer, Multimedia, Product Designer, นักเรียน, นักศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจด้านออกแบบ และสถาปัตยกรรม

ระยะเวลาในการอบรม :
30 ชั่วโมง กลุ่ม 1 อบรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18:00-20:00 น. (15 ครั้ง)กลุ่ม 2 อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13:30-16:30 น. (10 ครั้ง)

เนื้อหาหลักสูตร
Modeling

 1. สร้างโมเดล 3 มิติ จาก Standard Primitive และ Extended Primitive
 2. สร้างโมเดล 3 มิติ จากการ Modify วัตถุ ด้วยคำสั่งใน Modifier listชนิดต่างๆ
 3. สร้างและแก้ไขเส้น 2 มิติ Spline ด้วยเครื่องมือในระดับ Sub-Object
 4. สร้างโมเดล 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ Spline ด้วยคำสั่งขึ้นรูปใน Modifier list เช่น Surface, Extrude, Lathe, Bevel, Bevel Profile
 5. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Polygon
 6. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Nurms
 7. สร้างโมเดล 3 มิติ รูปทรงฟรีฟอร์ม รูปแบบ Loft
 8. สร้างโมเดล 3 มิติ รูปทรงฟรีฟอร์ม จากเส้นอิสระ แบบ Nurbs
 9. การสร้างโครงสร้าง Charactor ด้วย Bone
 10. ควบคุมการเคลื่อนที่ของ Bone
 11. การเชื่อมโยง Model และ Bone ด้วย Modifier: Skin
 12. ควบคุมโมเดล ตัวละครโดยการควบคุม Keyframe
 13. การสร้างโครงสร้าง Charactor ด้วย Character Studio
 14. การใช้โหมดควบคุม Biped
 15. การเชื่อมโยง Model และ Biped ด้วย Modifier: physique

Workshop : สร้างโมเดลตัวละคร, การ์ตูน

Workshop :สร้างฉาก 3 มิติ เป็น Footage Clip

Link and IK

 1. การใช้ Hierarchy Pivot
 2. สร้างการเชื่อมโยง (Link) ส่วนประกอบโมเดล
 3. การควบคุมความสัมพันธ์ข้อต่อ : Inverse Kinemetric
 4. กำหนดจุดควบคุมการเคลื่อนที่ของข้อต่อและสร้างการเคลื่อนไหว

Materials and Maps

 1. Setting Material Editor ระดับ Standard
 2. การกำหนด Basic Parameters : Ambient, Diffuse, Specular, Glossiness, Self-illumination, Opacity
 3. Setting Material ระดับ Multi Sub-object แยกวัสดุในวัตถุเดียวกัน
 4. Setting Material ระดับ Blend
 5. สร้างพื้นผิววัสดุแบบลายเส้นหมึกการ์ตูน Ink’n paint, 2d paint
 6. Setting Material ระดับ Matte/Shadow
 7. Setting Maps ระดับ Diffuse, Opacity, Bump, Reflection
 8. การกำหนด Material Effect Channel
 9. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข Material Editor
 10. Material ชนิด Mental Ray

 

Workshop : สร้างลวดลายพื้นผิววัสดุขึ้นเอง และ Assign ให้โมเดล

CAMERA

 1. ใช้กล้องแบบ Target ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและ เปลี่ยนทิศทาง
 2. ใช้กล้องแบบ Free ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและเปลี่ยนทิศทาง
 3. จัดวางกล้อง ควบคุมระยะกล้องด้วย Clipping Plane
 4. การใช้เทคนิคภาพแบบ Depth of Field และ Motion Blur Light, Effect and Environment
 5. การจัดวางและใช้แสงแบบ Standard Light
 6. การปรับค่า Parameter ของ Standard Light
 7. การควบคุมอุณหภูมิการกระจายแสง ด้วย Exporesure Control ชนิดต่าง ๆ
 8. การจัดแสง Skylight โดยใช้ Advance Lighting : Light Tracer
 9. ใช้ Effect แสง Volume light, Len flare, Len effect glow
 10. จัดแสงแบบ โดยใช้ Mental Ray

Animation

 1. กำหนด ระบบภาพ ช่วงความยาวและจำนวนเฟรม และการใช้ Time control ชนิดต่างๆ
 2. สร้างจุดบันทึกการเคลื่อนไหว (Keyframe) ด้วย Auto key และ Set Key
 3. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้กล้อง โดยเคลื่อนที่ ด้วย Auto key – Set Key
 4. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องเคลื่อนที่ ตามเส้นทาง
 5. การสร้าง Animation แบบ Transform
 6. การสร้าง Animation โดยการใช้คำสั่งใน Parametric Modifier
 7. การสร้าง Animation โดยการ Morph Model
 8. การสร้าง Animation โดยการใช้ Assign Controller
 9. การสร้าง Animation ของแสงชนิดต่างๆ
 10. การสร้าง Animation ให้กับวัสดุ (Material Animate)
 11. การสร้าง Animation โมเดล Biped ด้วย Footstep
 12. การสร้าง Animation โมเดล Biped ด้วย ไฟล์ .BIP
 13. การสร้าง 3d Video Background

การควบคุม-แก้ไข Animation ด้วย Track view

Reactor

 1. ชุดคำสั่งในการกำหนดลักษณะทางกายภาพโมเดล Create Rigid Body , Cloth , Soft boy , Rope , Deforming Mesh
 2. ชุดคำสั่งในการสร้างแรงกระทำ ที่มีผลกระทบกับโมเดล Create Plane , Spring , Linear Dashpot , Angular Dashpot , Motor, Wind , Toy Car , Fracture , Water
 3. ชุดคำสั่งสร้างการเชื่อมโยง (Link) โมเดล ตั้งแต่ 2 ชิ้น ด้วย Create Constraint Solver , Rag Doll Constraint , Hinge Constraint , Point-Point Constraint Create Prismatic Constraint , Car Wheel Constraint , Point path Constraint
 4. ชุดคำสั่งในการ Modify โมเดล, การกำหนดลักษณะเฉพาะและการคำนวน Apply Cloth Modifier , Apply Soft Body Modifier, Apply Rope Modifier, Property Editor Analyz , World, Preview Animation, Create Animation
 5. การจำลองผลกระทบของโมเดลและแรง ด้วย Reactor

Particle Systems

 1. Particle : Spray, Snow, Blizzard, Parray, Pcloud, Super Spary
 2. Forces : Motor, Push, Vortex, Drag, Path Follow, PBomb, Displace, Gravity, Wind
 3. Deflector

Workshop : สร้าง ฝน, น้ำพุ, น้ำตก,

Workshop : ดาวตก, ดาวเคราะห์

Workshop : คลื่นทะเล, สภาพภูมิประเทศ

Workshop : โมเดลถูกแยก แตกชิ้นส่วนออก

Atmospheric Apparatus

 1. Box, Cylinder, Sphere Gizmo
 2. Atmosphere and Effect : Fire effect , Volume fog

Workshop : เมฆหมอกเคลื่อนที่

Workshop : เปลวไฟประกอบกับโมเดล , ลูกไฟระเบิด

Complete Project and Render

 1. การใช้ Video Post
 2. ประมวลผล (Render) เป็นภาพ Video, Animation นำไปตัดต่อ
 3. บันทึกเป็นไฟล์ Sequence เพื่อนำไปตัดต่อใน Premiere Pro

Video Editing

 1. ตัดต่อวีดีโอระบบ DV และ Analog ด้วย Premiere Pro
 2. การกำหนดระบบการทำงานแบบ DV ใน Project
 3. เชื่อมต่อกล้อง MiniDV เข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยใช้พอร์ต IEEE1394
 4. Capture DV โดยใช้ Premiere ควบคุมกล้อง
 5. Capture ระบบ Analog (AV Composite)เข้าสู่คอมพิวเตอร์
 6. นำภาพนิ่ง ภาพวิดีโอและเสียง จากอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าสู่โปรแกรม
 7. กำหนดความยาวและวางแผนการทำงาน
 8. การใช้งาน Source monitor ตัดส่วนสำคัญของ Clip ด้วย Mark in-out
 9. จัดวาง Video Clip ปรับขนาดให้เหมาะกับงาน
 10. ควบคุม Timeline และการใช้ Mark บน Timeline
 11. การใช้ Effect Control Window ควบคุม Properties ของ Clip
 12. สร้าง Keyframe ในการเปลี่ยนการแสดงผลของ Clip
 13. การ Transform clip video ด้วย Move, Rotate และ Scale
 14. Transform Clip Video ในแต่ละ Track ในการทำภาพซ้อนภาพ PIP แบบเคลื่อนที่
 15. ปรับเปลี่ยนความเร็วของ Clip แบบ Slow motion, Speed Motion, Hold
 16. การใช้ Video Transition สำหรับ Video Clip
 17. การใส่ Effect และกำหนดรูปแบบของ Effect โดยควบคุม Keyframe
 18. ใส่เอ็ฟเฟ็คจาก Plug-in เพิ่มเติม เช่น Film Damage ใช้แปลงภาพเป็นรอยขูดขีด และ Noise ให้ดูเหมือนฟิลม์เก่า
  Cine Look ใช้แปลงให้ภาพดูเหมือนถ่ายจากฟิลม์ และปรับให้มี Gain ได้
  Black And White ใช้แปลงภาพให้เป็น ขาว-ดำ ซึ่งใช้คีย์เฟรม สลับการ Output ขาว-ดำ เป็นช่วงๆได้
  Defocus ใช้ปรับภาพให้เบลอเหมือนการปรับ focus เลนส์กล้อง
  DualTint ใช้ย้อมสีขอบด้านบนและด้านล่างของภาพ ด้วยโทนสี 2 สี(2 tint)
  FauxFilm ย้อมสีภาพส่วนเป็นโทนสีหลักหรือส่วนที่สว่างของภาพเป็นสีที่ต้องการ
  InfraRed ใช้เพิ่มหมอก ควัน และแสงฟุ้งกระจายและเบลอ บนภาพ
  NDGrad (NightDay) ใช้เพิ่มความมืดเฉพาะที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของภาพ
  SelFocus (Selective Soft Focus) ใช้ปรับภาพให้เบลอเหมือนการปรับ
  focus เลนส์กล้อง กำหนดบริเวณที่ต้องการได้
  Star เพิ่ม Effect เรืองแสงแบบ Lens Effect Starบนภาพส่วนโทนสีอ่อน
  Warm Cool ใช้ปรับโทนสีทั้งภาพให้เป็นโทนสีร้อนหรือเย็น
  Shine ให้เกิดแนว ลำแสง เรืองแสงบนขอบภาพ และภาพที่เป็น Alpha
  Starglow ให้ภาพเกิดลำแสงแบบแฉกดาว เรืองแสงบนขอบภาพ และ Alpha DigiEffect CineMotion : Letterbox ใช้ Mask ปรับสัดส่วนการบังภาพ ส่วนบนและล่าง แบบภาพ WideScreen ที่เปิดในจอ 4 : 3
 19. การเจาะภาพพื้นหลังเพื่อซ้อนกับ Footage โดยใช้ Keying
 20. การสร้าง Alpha Channel ขึ้นเองให้กับ Clip สำหรับ Keying : Alpha ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 21. การบันทึกเสียงและดนตรีประกอบเข้าเป็น ไฟล์ Audio Clip
 22. การใช้ Audio Transition สำหรับ Audio Clip
 23. การซ้อนเสียง, จัดระดับเสียง, ลำดับเสียงประกอบการวีดีโอ
 24. ใส่เอ็ฟเฟ็คของเสียงประกอบและปรับแต่งคุณภาพเสียง
 25. สร้างและซ้อน Still Title แบบภาพนิ่ง บน Clip Video
 26. สร้างและซ้อน Crawl Title แบบเคลื่อนที่ บน Clip Video
 27. สร้างและซ้อน Roll Title บน Clip Video สำหรับ Intro Title, End Title
 28. การ Export งาน Compress เป็นไฟล์ Mpeg เพื่อนำไปบันทึกเป็น Data Video ; VCD , DVD

วิทยากร (Lecturers) :

อาจารย์ศศิธร ขำฤทธิ์

ปัจจุบัน : สถาปนิก ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสถาบันส่งเสริมการออกแบบและกราฟฟิคนานาชาติ Conceptdee

ค่าอบรม :
ท่านละ 8,500 บาท
สถานที่อบรม :

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :

เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: