Autodesk 3ds Max for Design – Advanced Course

หลักสูตร Advance 3D for Design ผู้ที่ต้องการใช้งาน 3Ds Max ในระดับสูง

เหมาะสำหรับ :
สำหรับผู้มีพื้นฐานหรือใช้งาน 3ds Max มาก่อนและเคยเรียนกับ ALL STEP มาแล้วต้องการเทคนิค ส่วนเพิ่มเติมปลีกย่อยเพื่อใช้งานระดับสูงจากโครงการที่มีละเอียด และซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัว และเพิ่มความชำนาญให้มากขึ้น
Workshop and Project – โครงงานประกอบการเรียน :
อาคารพักอาศัย รวมบรรยากาศโดยรอบ (Exterior)
งานตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย หรือ Shop (Interior)
สร้างงานวีดีโอ พรีเซนต์ อาคาร – ห้องพัก – Shop (Animation)

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม :

  1. สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและความเข้าใจในงานสถาปัตยกรรม , โยธา- ก่อสร้างหรืองานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบตรงสายงานโดยตรงถ้ามีความเข้าใจและตั้งใจในงานออกแบบของท่านที่ต้องนำไปใช้จริงจะเป็นประโยชน์ในการเรียนมากขึ้น
  2. มีพื้นฐานการใช้ 3Ds Max หรือ AutoCAD 2D หรือ ทั้งสองอย่าง

ระยะเวลาในการอบรม :
20 ชั่วโมง อบรมทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 18:00-20:00 น. (10 ครั้ง)

เนื้อหาหลักสูตร

Modeling
– ขึ้นรูปโมเดลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ด้วย Editable Poly ทั้งแบบ Polygon และ Freeform

– ขึ้นรูปโมเดลห้อง-อาคารจาก Shapes 2d และคำสั่งใน Modifier list และCompound object

– ขึ้นรูปโมเดลห้อง-อาคารจาก ไฟล์งานของ AutoCAD หรือจากไฟล์ชนิด .dwg , .dxf- ขึ้นรูปโมเดล Surface จากเส้น Wireframe- ขึ้นรูปโมเดลภูมิประเทศ (งาน Landscape) จากเส้น Contour

– ขึ้นโมเดลรูปทรงอิสระด้วย Nurbs

Material
– กำหนด Material ในระดับ Blend , Multi/Sub-object , Mix , Composite , Matte shadow

– กำหนด Material ในระดับ Advance lighting overide

– กำหนด Material ในระดับงาน Mental Ray renderer

– กำหนด Material ในระดับงาน VRay renderer

– ควมคุม UVW Map และ Render to Texture สำหรับ Paint texture

Lighting
– Standard light only with tips and tricks

– Photometric And IES Light with Radiosity

– Standard and/or Photometric light and Mental Ray renderer

– Standard and/or Photometric light and VRay renderer

Rendering
– Mental Ray renderer- VRay renderer

– Environment and HDRI Files

– Filter and effect for Scanline Renderer

– Opacity map and Opacity map plugins

– จัดบรรยากาศ , ปรับภาพและตกแต่งซ้อนภาพเพิ่มเติมด้วย PhotoShop
Animation and Interactive
– Walkthrough and camera control

– Parametric modifier

– Tranform animate

– VRML 97 (if request)

วิทยากร (Lecturers) :

อาจารย์ศศิธร ขำฤทธิ์

ปัจจุบัน : สถาปนิก ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสถาบันส่งเสริมการออกแบบและกราฟฟิคนานาชาติ Conceptdee

ค่าอบรม :
ท่านละ 7,500 บาท

สถานที่อบรม :

 

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :

เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: