3D for Architecture & Interior with SketchUp 5

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp 5 ซึ่งเป็น Software ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนี้ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบ 2 มิติเป็นโครงร่าง, การเปลี่ยนเป็นชิ้นงาน 3 มิติ, การแก้ไขปรับแต่งชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว, การกำหนดพื้นผิวให้กับงาน, การสร้างชิ้นงานเป็น component เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ นำกลับมาใช้งานต่อไป, การกำหนดแสงเงาซึ่งเปรียบเทียบจากแสงอาทิตย์, การนำ file งาน 2 มิติ จาก AutoCAD เข้ามาใช้เป็นโครงร่าง, การ Export งาน 3 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น 3DS MAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงานสามมิติขั้นสูง, การนำเสนอผลงานในรูปแบบทั้งภาพนิ่ง, slideshow และ animation
 
พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
Window,มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมมาบ้าง
เหมาะสำหรับ :
สถาปนิก, มัณฑนากร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์

Software ที่ใช้ในการอบรม :
SketchUp 5

ระยะเวลาในการอบรม :
24.30 ชั่วโมง อบรมทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17:00-20:00 น.(7 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง )

เนื้อหาหลักสูตร
ครั้งที่ 1 ทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp และ คำสั่งพื้นฐาน

 • ทำความรู้จักกับหน้าจอ และกลุ่มเครื่องมือต่างๆ
 • ทำความเข้าใจ การอ่านค่า Axes
 • การปรับเปลี่ยนมุมมองในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • การใช้อุปกรณ์ Line, Circle, Polygon, Rectangle, Freehand เพื่อวาดชิ้นงานในรูปแบบ 2 มิติ
 • การใช้คำสั่ง push/pull เพื่อยืด-หด ชิ้นงาน
 • การใช้คำสั่ง Zoom เพื่อปรับมุมมองให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • การเลือกวัตถุในแบบต่าง
 • การใช้คำสั่ง eraser เพื่อการแก้ไข
 • เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในแบบต่างๆ
 • การตั้งค่า unit และ template
 • กำหนดรูปแบบการแสดงภาพในแบบต่างๆ
 • การอ่านค่า Point Inferenceเพื่อช่วยในการทำงาน
ครั้งที่ 2 ชุดคำสั่งเพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน

 

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :
เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com/

 • การใช้คำสั่งในการแก้ไขดัดแปลง Move, Rotate และการคัดลอกวัตถุ
 • การสร้างเส้นโค้ง Arc
 • การใช้คำสั่ง Tape measure เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน
 • สร้างเส้นคู่ขนาน Offset
 • การพลิกกลับหน้าของชิ้นงาน
 • กำหนดพื้นผิวให้กับชิ้นงาน และการแก้ไข
 • จัดระเบียบชิ้นงานโดยการ Group
 • การแตกชิ้นงานด้วยคำสั่ง Explode
 • ย่อ-ขยายชิ้นงานด้วยคำสั่ง Scale
 • กำหนดคีย์ลัดเพื่อความสะดวกในการทำงาน

ครั้งที่ 3 ฺ การสร้างกลุ่มงาน Component

 • การยืดวัตถุไปตามเส้นทางที่กำหนด
 • การซ่อนเส้น และ ยกเลิกการซ่อนเส้น
 • การสร้างเส้นที่เกิดจากการตัดกันของชิ้นงาน
 • สร้างกลุ่มงาน Component
 • การควบคุมและใช้งาน Component

ครั้งที่ 4 การนำไฟล์งานแบบอื่นเข้ามาใช้ พร้อมทั้งใส่รายละเอียด

 • การนำไฟล์งานจาก AutoCAD เข้ามาใช้เป็นแบบร่าง
 • สร้างชั้นงาน หรือ Layers
 • กำหนดค่าแสงเงา
 • กำหนดสีเส้นขอบ และ background
 • การใส่อุปกรณ์ Dimension
 • กำหนดค่าต่างๆของ Dimension
 • สร้างตัวหนังสือในแบบต่างๆ
 • การใช้อุปกรณ์ sectionแสดงด้านตัด

ครั้งที่ 5 Workshop เพื่อสร้างชิ้นงานที่สมบูรณ์

 • Workshopสร้างชิ้นงานใส่รายละเอียด

ครั้งที่ 6 การสร้างงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และ การจัดมุมมอง

 • การสร้างระนาบจากเส้นโครงร่างแบบ Contour
 • การสร้างระนาบแบบgrid และแก้ไข
 • การเตรียมพื้นผิวสำหรับวางชิ้นงาน
 • การลอกเส้นลงบนพื้นผิว contour
 • การนำfile ภาพเข้ามาในงาน
 • สร้าง component แบบ 2 มิติ
 • การห่อหุ้มชิ้นงานด้วยภาพ
 • จัดวางตำแหน่งภาพ
 • ใช้ Plug in ในการสร้างพื้นผิว
 • จัดวางมุมมองของกล้อง
 • กำหนดลักษณะการมอง

ครั้งที่ 7 สร้างรูปแบบการนำเสนอของงาน และนำไฟล์ไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ

 • การสร้างหน้าเพื่อใช้ในการนำเสนองาน
 • การควบคุมหน้าต่างๆ
 • การ update ข้อมูลในแต่ละหน้า ,การสร้าง Slide show
 • การกำหนดค่าในแบบต่างๆในการพิมพ์
 • สร้างงานสำหรับ Export ไปโปรแกรม AutoCAD และ 3D MAX
 • สร้างงานเป็นไฟล์ รูปภาพ
 • สร้างงานเป็นภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ : การเีรียนจะมีแบบฝึกหัดให้ทำในชั่วโมง และมีการบ้านให้ฝึก และส่งงานในครั้งถัดไป มีเอกสารประกอบการเรียน

วิทยากร (Lecturers) :
อาจารย์ศศิธร ขำฤทธิ์ (มีผู้ช่วย 1 ท่าน)

ปัจจุบัน : สถาปนิก ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสถาบันส่งเสริมการออกแบบและกราฟฟิคนานาชาติ Conceptdee

ค่าอบรม :
ท่านละ 8,000 บาท
สถานที่อบรม :

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: