About Us

About Us :

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ให้เบิกตัวนายชาติชาย สุภัควนิช ประธานกรรมการบริหารบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัดและคณะเข้าเฝ้าถวายโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม ณ พระราชวังดุสิตาลัย
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าให้ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เบิกตัวนายชาติชาย สุภัควนิชประธานกรรมการบริหารบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เข้าเฝ้าถวายโปรแกรมวิศวกรรมโครงสร้าง Robot Millennium ณ พระราชวังดุสิตาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรในประเทศให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขันในระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก สำหรับธุรกิจการก่อสร้างอย่างครบวงจรตลอดวงจรชีวิตของอาคาร (Building Life Cycle) ตั้งแต่ ขบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง บริหารโครงการ จนถึง การบริหารอาคาร โดยใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยการจำลองอาคารเสมือนจริง เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน ซึ่งทำให้ลดโอกาสทำงานผิดพลาด เวลา และต้นุทนที่ต่ำลง

ซึ่ง ทูพลัส ซอฟท์ฯ มุ่งพัฒนาให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (BCP-Business Continuity Planning) ทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และ อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ธนาคาร การเงิน ประกันภัย โรงงาน เป็นต้น

ทูพลัส ซอฟท์ฯ เป็นองค์กรที่เกิดจากแรงบันดาลใจของนาย ชาติชาย สุภัควนิช เป็นผู้ก่อตั้งองค์กร ซึ่งในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการก่อสร้างและเทคโนโลยี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อประมาณ 23 ปี ที่แล้ว โดยฝึกงานวิชาชีพและทำรายงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เรื่อง ” ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจการก่อสร้าง ” เสนอจบการศึกษา โดยตลอดเวลาที่ผ่านมานายชาติชาย สุภัควนิช มีประสบการณ์การทำงานทั้งส่วนฝ่ายของผู้รับเหมาก่อสร้าง ฝ่ายเจ้าของโครงการ ฝ่ายควบคุมงาน และฝ่ายออกแบบ ทำให้เข้าใจขบวนการทำงานก่อสร้างอย่างครบวงจร
ตลอดเวลา 12 ปีที่ผ่านมา นาย ชาติชาย สุภัควนิช ประธานกรรมการบริหาร ได้เดินทางเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อ สร้างมากว่า 700,000 ไมล์ทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศษ ออตเตรีย ออตเตรเลีย ฮังการี โปร์แลนด์ กรีซ เยอรมัน นอร์เวย์ สิงค์โปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง จีน อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น ปัจจุบันเป็นนักเขียนรับเชิญในหลายหนังสือพิมพ์และนิตยสารชั้นนำของประเทศ เช่น Post Today, ฐานเศรษฐกิจ, BusinessThai, Business.com และสื่อมวลชนเกือบทุกแขนงยังให้ความสนใจสัมภาษณ์ประวัติชีวิตและธุรกิจ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ประชาติธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการรายสัปดาห์ สยามธุรกิจ ทีวีช่อง 5,11,TITV, Money Channel ,True Vision, ASTV เป็นต้น

ปัจจุบัน ทูพลัส ซอฟท์ฯ มีพนักงานประจำกว่า 70 ท่านในการให้บริการทั้งขาย อบรม และจัดทำ Outsourcing ให้กับลูกค้าทั้งเอกชนและราชการ ซึ่งปัจจุบันคุณ ชาติชาย สุภัควนิช ยังเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีน และยังบรยายพิเศษให้ในหลายมหาวิทยาลัย และสถาบันอบรมเอกชนหลายแห่ง

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ได้มีการขยายงานเพื่อให้บริการได้ครบวงวรมากยิ่งขึ้น โดยเปิดเว็ปไซต์ www.thaicontractors.com ซึ่งให้บริการข้อมูลด้านการก่อสร้าง สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างของไทย เว็ปไซต์ www.tuk-tuk.com เพื่อเป็นเว็ปวาไรตี้แนวใหม่ของไทยที่จะบุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ บริษัท ทูพลัส
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์อบรมการก่อสร้างแบบครบวงจร, Enterprise IT และ BCP

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: